தனி ஒருவன் (2015)

தனி ஒருவன் (orjinal isim)

India | 160 dakika | 28.08.2015

image
Filmin Özeti

Thoroughly frustrated with Industrialists and Politicians ruining the nation by denying the availability of cheap medicines, IPS officer Mithran is on a self-conceived quest to find the head of this medicine-mafia to channel all his anger towards him. But the ultimate villain, Siddharth Abhimanyu, who is also a decorated Scientist proves to be a ruthless and indomitable adversary.

Yönetmen : M. Raja

Senaryo : M. Raja(Screenplay) , M. Raja(Story) , Subha(Dialogue) , Subha(Story) , D Suresh(Dialogue) , D Suresh(Story) , A.N. Balakrishnan(Dialogue) , A.N. Balakrishnan(Story)

Oyuncular : Jayam Ravi , Arvind Swamy , Nayanthara , Vamsi Krishna , Ganesh Venkatraman , Nassar , Thambi Ramaiah , Harish Uthaman , Sricharan , Rahul Madhav , Mugdha Godse , Abinaya , Nagineedu , Anil Murali , Sanjana Singh , Saiju Kurup , Madhusudhan Rao , Jayaprakash , Junior Balaiya , Sriranjini , Maha Gandhi

IMDB istatistik

8,6/10
10669 Kişi

Filigi istatistik

0/10
0 Kişi
0 Kadın
0 Erkek
lblArkadas
image
1m ago Sandra Momot started following Monica Smith.
Today 4:21 pm - 12.06.2014
image
5m ago Monica Smith posted a new blog.
Today 5:60 pm - 12.06.2014
image
2h ago Mark Johnson posted message on Monica Smith site.
Today 2:10 pm - 12.06.2014
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
image
2h ago Janet Rosowski add 1 photo on Monica Smith.
2 days ago at 8:30am
image
5h ago Chris Johnatan Overtunk started following Monica Smith.
Yesterday 1:21 pm - 11.06.2014
image
2h ago Kim Smith posted message on Monica Smith site.
Yesterday 5:20 pm - 12.06.2014
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. Over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
image
23h ago Monica Smith love Kim Smith.
2 days ago at 2:30 am - 11.06.2014
image
46h ago Mike Loreipsum started following Monica Smith.
3 days ago at 7:58 pm - 10.06.2014

Filigi - Film Tavsiye Motoru
Filigi ile kişilerin film seçme zamanlarına, karar destek sistemi sağlayacak bir öneri sistemi geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Uygulama dahilindeki öneri sistemi ile kullanıcılar alternatifler arasında seçim yapabilecek ve vakitlerini optimum seviyede kaliteli geçirebileceklerdir.